01 พฤศจิกายน 2551

คำศัพท์สำหรับผู้เล่น Rubik's Cube

Cubist, Cuber - นักเล่นRubik's Cube
Cubing - การเล่น

Rubik's Cube Rubik's Pocket Cube - รูบิคพกพา ขนาด 2x2x2
Rubik's Cube - ลูกบาศก์ของรูบิค พบเห็นได้ทั่วไป มีขนาด 3x3x3
Rubik's Revenge - รูบิดล้างแค้น ขนาด 4x4x4
Rubik's Professor - รูบิคศาสตราจารย์ ขนาด 5x5x5
Megaminx - หน้าตัดห้าเหลี่ยมด้านเท่า 12 หน้า ลักษณะการเล่นคล้าย Rubik's cube แต่มีจำนวน Edges และ Corner มากกว่า
Pyraminx - มีหน้าตัดสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 หน้า แต่ละหน้าประกอบด้วยสามเหลี่ยมด้านเท่าย่อยๆ อีก 9 ชิ้น
Rubik's magic - มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติก 8 แผ่น เชื่อมติดกันด้วยเส้นเอ็น แต่ละแผ่นจะมีรูปภาพต่อกันเป็นรูปห่วง 3 ห่วง
Rubik's Master magic - มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติก 10 แผ่น เชื่อมติดกันด้วยเส้นเอ็น แต่ละแผ่นจะมีรูปภาพต่อกันเป็นรูปห่วง 5 ห่วง

Cubies - ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของ Cube
Center - ส่วนกลางในแต่ละหน้าของ Cube
Edge - ขอบหรือสัน คือส่วนที่มี 2 สีใน 1 ชิ้น
Wing - ปีก คือส่วนที่อยู่ชิดกับ Edge ใน Rubik's Professor
Dedges - พบใน Rubik's Revenge คือ Edges 2 Edges ที่อยู่คู่กัน
Tredges - พบใน Rubik's Professor คือ Edges 3 Edges เรียงกันเป็นแถวเดียว
Corner - มุม คือส่วนที่มี 3 สีใน 1 ชิ้น

Layer by Layer Method (Beginner Method) - ทฤษฎีการแก้ Rubik's Cube พื้นฐาน แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน
1. Cross - การสร้างกากบาทในชั้นแรก
2. FL - First Layer - ใส่ Corners 4 ชิ้น ในชั้นแรก
3. SL - Second Layer - ใส่ Edges 4 ชิ้นในชั้นที่สอง
4. LL - Last Layer ชั้นที่ 3 แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน
4.1 OLLe - Orientation of Last Layer edges - พลิก Edges ให้สีที่ต้องการขึ้นมาอยู่ด้านบน
4.2 OLLc - Orientation of Last Layer corners - พลิก Corners ให้สีที่ต้องการขึ้นมาอยู่ด้านบน
4.3 PLLe - Permutation of Last Layer edges - สลับ Edges ให้ตรงตำแหน่ง
4.4 PLLc - Permutation of Last Layer corners - สลับ Corners ให้ตรงตำแหน่ง

Friedrich Method (CFOP) - ทฤษฎีการแก้ Rubik's Cube คิดขึ้นโดย Jessica Friedrich เป็นทฤษฎีที่ได้รับความนิยมสูงสุด ประกอบด้วย
1. Cross - การสร้างกากบาทในชั้นแรก
2. F2L - First 2 Layers - ใส่ Edges คู่กับ Corners ทีละคู่ ลงในชั้นที่ 1 และ 2 จนครบ 4 คู่ แบ่งได้เป็น 41 สูตร
3. OLL - Orientation of Last Layer - พลิก Edges และ Corners ทั้งหมดให้สีที่ต้องการขึ้นมาอยู่ด้านบน แบ่งได้เป็น 57 สูตร
4. PLL - Permutation of Last layer - สลับ Edges และ Corners ทั้งหมดให้ตรงตำแหน่ง แบ่งได้เป็น 21

สูตร VH-System (Vandenbergh-Harris System) - คิดขึ้นโดย Lars Vandenbergh และ Dan Harris เป็นทฤษฎีขั้นสูงที่ต่อยอดมาจาก Friedrich Method มีขั้นตอนดังนี้
1. Cross - การสร้างกากบาทในชั้นแรก
2. F2L (First 3 Pairs) - ทำเช่นเดียวกับ Friedrich Method แต่ใส่เพียง 3 คู่
3. ZBF2L - เป็นการใส่ Edge และ Corner คู่สุดท้าย พร้อมกับพลิก Edges ชั้นบนทั้งหมดให้เป็นกากบาทสีเหลือง แบ่งได้เป็น 306 สูตร
4. COLL (Corners and Orientation Last Layer) - เป็นการพลิกและสลับ Corners ทั้งหมดให้ตรงตำแหน่ง มี 40 สูตร
5. PLLe (Permutation of Last Layer edges) - เป็นการสลับ Edges ทั้งหมดให้ตรงตำแหน่ง มี 4 สูตร

ZB-System (Zborowski-Bruchem System) - คิดขึ้นโดย Zbigniew Zborowskiและ Ron van Bruchem เป็นทฤษฎีขั้นสูงที่ต่อยอดมาจาก VH System มีขั้นตอนดังนี้
1. Cross - การสร้างกากบาทในชั้นแรก
2. F2L (First 3 Pairs) - ทำเช่นเดียวกับ Friedrich Method แต่ใส่เพียง 3 คู่
3. ZBF2L - เป็นการใส่ Edge และ Corner คู่สุดท้าย พร้อมกับพลิก Edges ชั้นบนทั้งหมดให้เป็นกากบาทสีเหลือง แบ่งได้เป็น 306 สูตร
4. ZBLL - เป็นการรวมขั้นตอนที่ 4 และ 5 ของ VH-system มาไว้เป็นขั้นตอนเดียว

Petrus Method - คิดขึ้นโดย Lars Petrus เป็นทฤษฎีที่บิดน้อยครั้งกว่า Friedrich Method และสามารถทำเวลาได้เร็วกว่า(ถ้าคิดว่าตาไวพอ) แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน
1. สร้างบล็อกขนาด 2x2x2 ไว้ที่มุมใดมุมหนึ่ง
2. ขยายบล็อกเพิ่มเป็นขนาด 2x2x3
3. พลิก Edges ที่เหลือทั้งหมดให้ตรง (ตามทฤษฎี)
4. ขยายบล็อกเป็น 2x3x3 (เช่นเดียวกับการทำ 2 ชั้นแรกใน Friedrich)
5. เปลี่ยนตำแหน่ง Corners ให้ตรงตำแหน่ง
6. พลิก Corners
7. เปลี่ยนตำแหน่ง Edges

Upper Cross - การแก้ Cross และ F2L โดยวาง Cross ไว้ด้านบน เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด
Left Cross - การแก้ Cross และ F2L โดยวาง Cross ไว้ด้านซ้าย
Bottom Cross (Down cross) - การแก้ Cross และ F2L โดยวาง Cross ไว้ด้านล่าง เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุด
Right Cross - การแก้ Cross และ F2L โดยวาง Cross ไว้ด้านขวา เหมาะสำหรับคนถนัดซ้ายที่ไม่ชอบ Bottom Cross

Turn , Move - การหมุน 1 ครั้ง เช่น R' = 1 Turn , R U' = 2
Turns Algorithms - ขั้นตอนการหมุน หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า สูตร

Finger tricks (Finger shortcut) - การหมุนโดยใช้นิ้วสะบัดอย่างรวดเร็วทำให้ Cube หมุนมากกว่า 1 ด้าน ในการบิด 1 ครั้ง
Lube - การหล่อลื่น Cube
Lubricant - สารหล่อลื่น
Solve - การแก้ Cube ให้กลับอยู่ในสภาพเดิม

Pre-inspection - การตรวจดู Rubik'scube ก่อนการเล่น โดยปกติจะใช้เวลา 15 วินาที
Fewest Moves - การแข่งโดยนับจำนวนครั้งที่บิด ใครบิดน้อยครั้งที่สุดเป็นผู้ชนะ
OH - One-Handed - การเล่น Rubik's Cube ด้วยมือข้างเดียว
BLD - Blindfold - การเล่น Rubik's Cube แบบปิดตา โดยช่วงแรกจะเป็นการจำตำแหน่ง หลังจากนั้นจะใช้ผ้าปิดตาแล้วบิด
Team Blindfold - ใช้ผู้เล่น 2 คน โดยคนแรกจะปิดตา อีกคนจะเป็นคนบอกลักษณะการหมุน
Multi Blindfold - ใช้วิธีเล่นแบบเดียวกับ Blindfold แต่เพิ่มจำนวน Cube ให้มากขึ้น
Solve with Feet - การหมุน Rubik's Cube โดยใช้เท้า

POP - คือการหลุดออกของ Cubies
DNF - เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เล่นวาง Rubik's cube และหยุดเวลาทั้งๆที่ยังบิดไม่เสร็จ การแข่งขันถือเป็นโมฆะ +2 Penalty - คล้ายกับกรณี DNF แต่เป็นกรณีที่อณุโลมได้ จะบวกเวลาเข้าไปอีก 2 วินาที

WCA - World Cube Association - สหพันธ์ลูกบาศก์โลก

Records - สถิติ หรือเวลาที่ทำได้ แบ่งเป็น 2 ชนิด
Unofficial Records - สถิติอย่างไม่เป็นทางการ คือสถิติที่สร้างขึ้นเองคนเดียว
Official Records - คือสถิติที่ผ่านการยอมรับจาก WCA และถูกบันทึกเป็นสถิติโลกแล้ว

เครดิต : http://www.thailandcube.com/forum/viewtopic.php?t=232

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

http://www.djmal.net/thaspot/members/viagrakaufend
[b]VIAGRA Germany REZEPTFREI BESTELLEN VIAGRA[/b]
http://www.serataanime.it/forum2/member.php?u=336
[b]VIAGRA online BESTELLEN PREISVERGLECH VIAGRA REZEPTFREI[/b]
VIAGRA BESTELLEN eur 0.85 Pro Pille >> Klicken Sie Hier << BESTELLEN BILLIG VIAGRA CIALIS VIAGRA versand VIAGRA BESTELLEN
http://www.sembrasil.com.br/assets/snippets/forum/viewtopic.php?t=145
[b]PFIZER VIAGRA VIAGRA REZEPTFREI BILLIG[/b]
[url=http://www.einvestorhelp.com/member.php?u=37776]VIAGRA ohne rezept[/url] - VIAGRA erection
[b]VIAGRA Germany BILLIG VIAGRA BESTELLEN[/b]
[b]VIAGRA® kaufen VIAGRA PREISVERGLECH BILLIG[/b]
[url=http://www.postyouradforfree.com/showthread.php?p=313013]BILLIG VIAGRA REZEPTFREI BESTELLEN[/url] - VIAGRA Kaufen
[b]VIAGRA ohne rezept VIAGRA BILLIG REZEPTFREI BESTELLEN[/b]
[b]VIAGRA Rezeptfrei VIAGRA BESTELLEN BILLIG[/b]
[b]VIAGRA® kaufen
VIAGRA Deutschland
VIAGRA online kaufen
VIAGRA on line
VIAGRA alternativ
VIAGRA rezeptfrei
VIAGRA Kaufen
VIAGRA Apotheke[/b]